Høsthvete – mat eller fôr ?


15.03.19. Det ble sådd mye høsthvete høsten 2018. Hvis alt dette blir matkvalitet vil vi få alt for mye mathvete i klasse 4 og 5.  Norsk landbruksrådgivning Viken v/ Ingvild Evju har laget et regnestykke med kommentarer til utfordringen.  Kornprodusentene må betale dyrt for overproduksjon av mathøsthvete, men vi har ennå mulighet til å tilpasse oss markedet.  Les artikkelen hos NLR
Viken
, og gjør en vurdering når snøen går.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag