Hortens ordfører på gårdslunsj


01.03.16 Hortens ordfører Are Karlsen var forrige uke på gårdsbesøk og vestfoldlunsj med styret i lokallaget. Det var leder i Borre og Undrumsdal Bondelag, Jan Einar Apeness, som inviterte flere politikere for å bli bedre kjent og knytte kontakter. -Det var god mat og god stemning på besøket, forteller Apeness, -dette gjør nok terskelen lavere for videre kontakt mellom Bondelaget og kommunens politikere. Se flotte bilder og les om besøket.


Leder i Borre og Undrumsdal Bondelag, Jan Einar Apeness, sendte invitasjon til nyvalgt ordfører i Horten Kommune, Are Karlsen, om å komme på lunsj med medlemmer av bondelagets styre for å bli kjent og knytte kontakter.


Dette var Are Karlsen veldig positiv til, og 22.02.2016 kom han sammen med Anahita Jafar, Christina Bratli og Ivar Andreassen på gårdsbesøk hos familien Linneflaatten, nord i Undrumsdal.  Fra bondelaget kom Jan Einar Apeness, Ole Andreassen og Anne-Kirsti Linneflaatten.
BUBL 22 0216 Ordførerlunsj 1

Fra v: Lars-Bjarne Linneflaatten, Anahita Jafar, Christina Bratli med gjeterhunden Lindi, Jan Einar Apeness, Are Karlsen, Ivar Andreassen og Ole Andreassen.

 

BUBL 22 0216 Ordførerlunsj 2 i sausfjøset

Familien har p.t. 200 vinterfôra søyer og har relativt nybygd sauefjøs som stod ferdig i 2013 med plass til 300 vinterfôra søyer.  De forpakter beiter rundt om i Vestfold, med størst sammenhengende arealer i Dalsroa i Andebu og Borre Golfbane i Horten.

BUBL 22 0216 Ordførerlunsj 3 Lars Bjarne forteller

Lars-Bjarne Linneflaatten fortalte litt om hvordan driften foregår.

BUBL 22 0216 Ordførerlunsj 4 Lunsj

Etter fjøsbesøk var det på tide med litt bevertning.

 

Bondelaget ønsket å vise noe av det som produseres helt nært i området, og kunne servere svinesteik fra Jan Einar Apeness på Stenbjørnrød, kålrabi med dipp fra Paul Christen Eikeberg på Hem, Hjemmelaget jordbærsyltetøy laget av Anne-Kirsti Linneflaatten med bær fra Moskvil Jordbær, fersk melk fra Ivar og Ole Andreassen, Åsgårdstrand brød fra baker Nilsen i Åsgårdstrand og honning fra Herman Nes.
Bikubene er plassert på Hem.


I tillegg var det diverse kjøttpålegg fra Gilde og Prior, samt egg fra prior og juice og melk fra Tine.  Litt gøy var det å ha bilder av familien Andreassen på skummet-melk kartongen!


For å markere at vi var på sauegård, var bordet pyntet med servietter med saue-motiv og kaffekopper med logo fra Norsk Sau og Geit (NSG).


BUBL 22 0216 Ordførerlunsj 6 Prat rundt bordet

Under måltidet gikk praten lett og ledig. I det siste har spørsmålet om valg av jernbanetrase gjennom kommunen vært et viktig tema for bondelaget.  Nå landet jernbaneverket på det vestre alternativet, som også var ønsket til bondelaget, og dermed var ikke dette et tema med behov for diskusjon.  Temaene som ble tatt opp gikk på behovet for å fortsette å verne om matjorda, spesielt med tanke på fremtidige byggefelt i kommunen,
viktigheten av beiting for å forhindre gjengroing, rovdyr i vårt område – det finnes jo gaupe i området, men foreløpig er det ikke registrert tap av dyr til gaupe. 

BUBL 22 0216 Ordførerlunsj 5 Melk rett fra tanken

Melk rett fra tanken

 

Maten smakte godt, og det var en fin tone og god stemning gjennom hele besøket.  Vi tror dette vil gjøre sitt til at terskelen for å ta kontakt mellom bondelaget og kommunen i tida framover vil være lav og med en positiv innstilling!

Takk til alle sammen som bidro hver på sin måte!
 

BUBL 22 0216 Ordførerlunsj 7 Anne Kirsti LinneflaatenTekst og foto: Anne-Kirsti Linneflaaten


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag