Hønsehirse tema på årsmøte i Brunlanes Bondelag


03.11.16 Som dere ser på bildet var hønsehirse et stort tema på årsmøtet i Brunlanes Bondelag denne uka. Bøndene i området her er nok blant dem som er hardest rammet av dette alvorlige ugrasset. Einar Kolstad fra landbrukskontoret informerte om utbredelse og mulige tiltak. Årsmøtet ble avholdt på Brunvall Gård og det ble gjenvalg på leder Karl-Arnt Bårnes.


ÅM Brunlanes 311016 Einar Kolstad

Einar Kolstad fra landbrukskontoret snakket om endringer i søknad om produksjonstilskudd. Fra 2017 blir det nye frister og telledatoer. Både landbrukskontoret og Bondelaget kommer tilbake med mer informasjon.

 

ÅM Brunlanes 311016 Per Halvor Mostad

Nestleder Per Halvor Mostad var ordstyrer. I tillegg til vanlige årsmøtesaker var fylkesleder Thorleif Müller på besøk. Han fortalte om aktuelle saker fra fylkeslaget og la vekt på hvordan de jobber for grøntprodusentene.

 

Årsmøtet ble avholdt på Brunvall Gård

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag