Hønsehirse – slik ser den ut!


04.09.15. Norsk Lanbruksrådgiving Viken har en kampanje for å informere om hønsehirse slik at flere kan bli kjent med hvordan den ser ut, hvordan den opptrer og utvikler seg og hvordan den kan bekjempes. Som del i kampanjen var det markvandring hos Henrik Erichsen i Stokke hvor Ingvild Evju startet med å forklare hvordan planta ser ut.

Les mer hos NLR VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag