Hønsehirse – en utfordring som lar seg kontrollere.


Publisert: 30.01.2023

Under Landbrukshelga den 28. og 29. januar var blant annet ugraset hønsehirse, – forebygging og bekjempelse, tema for et av foredragene. Ingvild Evju fra Norsk Landbruksrådgiving Viken innledet på temaet. Evju har solide kunnskaper knyttet til ulike deler av plantedyrkingen, og øste av disse under sitt innlegg.

Evju slo innledningsvis fast at hønsehirse antagelig har vært å finne i ugrasfloraen i Norge over lengre tid, men at det har vært en kraftig spredning de seinere årene. Hønsehirse er et ugras vi antagelig ikke blir kvitt, men som lar seg bekjempe og kontrollere. Det finnes ingen forskrift for bekjempelse av hønsehirse tilsvarende som finnes på floghavre.

Hønsehirse kan kjennes igjen på blant annet følgende:

 • Kraftig plante
 • Aks kan være rødfarget eller grønnfarget
 • Tidlig på våren kan den forveksles med hundegras
 • Grasart og ettårig.
 • Årets frø spirer ikke om høsten.

Det finnes for øvrig mange bilder av hønsehirse på nettet.

Frø fra hønsehirse er spiredyktig når planten er godt utviklet. På det stadiet har planten og mange spiredyktige frø. Hønsehirsefrø som får ligge urørt på overflaten vil i stor grad dø gjennom høsten og vinteren. Høstpløying bidrar derimot til at mange hønsehirsefrø vil overleve.

Ingvild Evju la vekt på at det er viktig å forebygge utbredelsen av hønsehirse, og at det er viktig å bekjempe etablert hønsehirse. Dessverre så utvikler hønsehirse lett resistens mot ugrasmidler. Evju la vekt på følgende tiltak:

 • Viktig å hindre spredning
 • Redusere mulighetene for hønsehirse
 • Kartlegge hvor hønsehirse finnes, – gå i åkeren.
 • Effektiv bekjempelse, luking så fort en oppdager ugraset!

Forebyggende:

 • Leietreskere og halmpresser er en utfordring.
 • Reingjøring av maskiner
 • Kontroll av åker, – gå i åkeren og let etter ugras.
 • Luk vekk den første planta før den får spredd seg.
 • Planten må tas helt bort, ikke legges på bakken, da vil den rote seg på nytt.

Hønsehirse tåler heldigvis dårlig konkurranse fra kulturplanter. Oppjustering av såmengde kan derfor være et godt forebyggende tiltak.

Oppsummert: Hønsehirse er et utfordrende ugras, men det kan håndteres på en effektiv måte, ved både forebyggende tiltak og ved bekjempelse av etablerte plantebestand.

Ingvild Evju oppsummerer om forebygging og bekjempelse av hønsehirse.
Ingvild Evju oppsummerer om forebygging og bekjempelse av hønsehirse.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag