Holtung introduserte “Den magiske fabrikken ” NBs årsmøte


12.06.15. Under temadebatten om et klimavennlig og bærekraftig landbruk på Norges Bondelags årsmøte utfordret Hans Edvard Holtung fra Fon resten av landbruket til å se og lære av biogassanlegget på Rygg i Tønsberg. -Landbruket kan spille en viktig rolle i norsk biogassproduksjon, men da må vi komme på banen flere steder!


Her er innlegget til Hans Edvard Holtung;

 

«Den Magiske Fabrikken» bygges i Vestfold.

Det er det første anlegget av sitt slag i Norge med produksjon av biogass som erstatning for fossilt drivstoff og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel i Vestfold. Fabrikken vil sikre både kostnadseffektiv og miljøeffektiv behandling av matavfallet til innbyggerne i Telemark og Vestfold, og vil bidra til at kommunene, fylkene og næringslivet når sine klimamålsettinger i regionen.

«Den Magiske Fabrikken» vil være det anlegget i Norden som gir mest netto redusert klimagassutslipp pr tonn matavfall.

Å utnytte oppgradert biogass som drivstoff for kjøretøy er det som gir størst klimanytte. Ved å forsyne renovasjonsbiler og busser med biogass, produsert av matavfall fra innbyggerne, vil man gjøre et stort klimatiltak for regionen. Anlegget er i dag sikret avsetning for oppgradert biogass til bruk i busser og renovasjonsbiler tilsvarende 4,5 millioner liter diesel. Dette gir de beste økonomiske og miljømessige rammebetingelser for anlegget.

«Den Magiske Fabrikken» er også foreslått som et nasjonalt pilotanlegg for industrielle anlegg som benytter

• ca 60 000m3 husdyrgjødsel som erstatning for prosessvann.
• 150000 m3 Biorest skal spres på 40 000da

• Ca50 bønder har kontrakt noen på både husdyr gjødsel og biorest og mange på mottak
• 7000 tonn CO2 til veksthus
• En vinn vinn situasjon for bonden da vi får et stabilt produkt vi får betalt for å motta.
• Anlegget skal etter planen stå klart i 2015.

Sverige har nå fått øko godkjent en tilsvarende mengde som matavfall inn på anlegget, dette må bondelaget jobbe for også i Norge.

Det arrangeres nå en avfallskonferanse på Gardermoen, Greve biogass stiller der med ei levende ku. Over halve standen handler om landbruk. Avfallsbransjen er i vekst, og landbruket kan spille en viktig rolle – her bør bondelaget komme enda mer på banen og tilrettelegge for å utnytte de mulighetene som ligger der!

 

Landbruket skal være en del av løsningen og trapper nå opp klimaarbeidet, konkluderte årsmøtet.

Les mer hos Norges Bondelag 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag