Holder trykket oppe på arbeidskraft


Publisert: 29.04.2021

Vestfold og Telemark Bondelag er svært bekymret for arbeidskraftsituasjonen i grøntnæringa. Det er stor mangel på kvalifisert utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift i grønt næringa. Situasjonen er akutt og næringa er på full fart inn i en krisesituasjon hvis ikke det blir handlet svært raskt fra ansvarlige myndigheter. Vestfold og Telemark Bondelag frykter at livsgrunnlaget er i ferd med å bli revet bort fra en rekke grøntprodusenter. Det aksepterer vi ikke!

Norges Bondelag med klar beskjed til statsråd Bollestad og LDIR

Norges Bondelag har jobbet med arbeidskraftsituasjonen i grøntnæringa siden Norge ble stengt ned den 12. mars i fjor. Senest i går, den 28. april var leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i møte med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad for å drøfte den kritiske arbeidskraftsituasjonen i grøntnæringa. Bartnes var krystallklar på at arbeidskraftbehovet vil eksplodere nå utover og at det er stor frustrasjon i næringa over at LDIR nå virker til å bruke lenger tid på å behandle søknader og slipper inn færre utenlandske arbeidere selv om smittetallene faktisk er på vei ned. Her må noe gjøres nå! Også NHO og Fellesforbundet var med i møtet og delte Bondelagets bekymring for både industri og arbeidsplasser hvis ikke norske grøntprodusenter får den arbeidskraften de trenger til å produsere i år.

Vi holder trykket oppe fra Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark Bondelag vil gi klart uttrykk for at Norges Bondelag må fortsette å holde et svært høyt trykk overfor myndighetene for å løse denne dramatiske situasjonen. Sesongen i grøntnæringa har for lengst startet, og det er nå det er behov for arbeidskraft.

– Det er fullstendig uholdbart at Landbruksdirektoratet har så lang behandlingstid for søknader om unntak fra innreiserestriksjonene nå som vi trenger arbeidskrafta mest, sier leder Aslak Snarteland og nestleder Thorleif Müller i Vestfold og Telemark Bondelag. Begge gir uttrykk for at de forventer at Landbruksdirektoratet reduserer behandlingstida betydelig og at de slipper inn flere utenlandske arbeidere som skal jobbe med matproduksjon. -Det er bare 7 % av utenlandske arbeidere i Norge som jobber i landbruket og i den grad myndighetene skal prioritere hva slags utenlandsk arbeidskraft som slipper inn i landet, så må de som skal jobbe med matproduksjon få en prioritet nå i produksjonssesongen. Det forventer vi at statsråd Bollestad jobber hardt for internt i regjeringen. Hun må også om nødvendig gi instruks til LDIR om at saksbehandlingstiden må ned, er det klare budskapet fra Snarteland og Müller.

Vestfold og Telemark Bondelag følger situasjonen i grøntnæringa fra dag til dag, og vi kommer til å holde et svært høyt fokus på dette selv om vi nå går inn i årets jordbruksforhandlinger
Fylkesleder Aslak Snarteland og nestleder Thorleif Müller

Grøntnæringa er sentral i det norske landbruket og i norsk matforsyning. Det er i ferd med å utvikles en situasjon hvor det rett og slett kan bli mangel på grøntprodukter i Norge. Det meldes om avlingsvikt i Europa, som kan føre til at det blir adskillig mindre å kunne importere. Det er derfor viktig for både bønder og forbrukere at myndighetene nå gjør grep som sikrer mest mulig produksjon av norske grønnsaker, frukt og bær i år.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag