Hof-ordføreren på frokost


15.04.16. Hof Bondelag inviterte denne uka ordfører i Hof, Mette Måge Olsen, på frokost hos Ole Petter Bergan som sitter i styret i Hof Bondelag. Fra Hof Bondelag møtte: Lene Sundhaug, Ole Petter Bergan og Petter Åsberg Kjennerud. Det ble pratet om mye både løst og fast om hva hun og Bondelaget var opptatt av, som levende bygder, vannkvaliteten i vassdraget vårt. Kommunesammenslåingen og hva det har å si for servicen til folket
i  bygda og bonden.


Ordføreren syntes det var hyggelig og bli bedt til frokost av Hof Bondelag for å høre hva de gjør i bygda.

 

Noe av det første Mette spurte om var hva Bondelaget kunne fortelle om hvilke tiltak landbruket gjør for å hindre avrenning fra landbruket. I Hof kommune er det ett vassdrag som renner nordover gjennom hele kommunen. Vassdraget begynner i Hillestad som ligger i Holmestrand kommune, og nordover i gjennom Hof og ut i Eikeren som er hovedvannkilden til mange av innbyggerne i Vestfold.

 

Målinger nå viser at selv om Eikeren er et stort, dypt og robust vann også har tendenser til oppblomstring av alger. Det er derfor viktig at landbruket som jo sprer store mengder gjødsel og beitedyr langs vassdraget gjør det som må gjøres for at ikke det skal gjøre tilstanden verre.

 

Hof Bondelag kunne fortelle om tiltak som grønt belte langs elver og vann på minimum to meter og at mange venter med og pløye til våren for å hindre avrenning. Men de med mye jord må begynne pløyingen om høsten for å rekke over alt, men at de prioriterer å holde igjen utsatte områder.

Det er nå flere områder i kommunen som er regulert til både nærings og boligutbygging. Representantene fra  Bondelaget tok opp presset på matjord og at regulerte områder utenfor dyrket mark bør prioriteres til utbygging først.

 

Hof BL April 16. Ordførerbesøk

 

 

Hof BL April 16. Ordførerbesøk 2

 

Kommunesammenslåingen som jo nå er godt i gang mellom Hof og Holmestrand var også et tema som fikk plass i praten rundt frokostbordet. Landbrukskontoret som har vært et 3K samarbeid mellom Hof, Holmestrand og Re var vi enige om hadde blitt et bedre kontor med bredere kompetanse, selv om avstanden var blitt litt lengere.

 

Hof Bondelag fortalte litt om hva de jobber med, blant annet at de har medlemsmøter med aktuelle temaer for bonden, at de annet hvert år arrangerer Å pen Gård, og at de senere denne uka skal ha Hof barnehage på gårdsbesøk til Øvre Lindseth Gård.

 

Redaksjonen takker Petter Åsberg Kjennerud for tekst og bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag