HMS-kurs


24.10.16. Høstens HMS-kurs starter på Gjennestadtunet tirsdag 8. november kl 16.00. Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse. Kurset består av 3 deler: Del 1: Samling med lærer. Del 2: Nettbasert egenstudie.  Del 3: Gårdsvandring med lærer (sted og dato for gårdsvandringa bestemmes på første samling).  Mer
informasjon og påmelding her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag