HMS-kurs starter på Gjennestadtunet


HMS-kurs starter på Gjennestadtunet
Kurset arrangeres i Vestfold Bondelags møtelokaler på Gjennestadtunet i samarbeid mellom Studieforbundet næring og samfunn Vestfold (tidl. BSF Vestfold), og Landbrukets HMS-tjeneste.


Kurset er 3-delt:
Del 1: Samling med lærer
Del 2: Egenstudie og oppgaver på nett
Del 3: Gårdsvandring med lærer
Tid og sted for Del 3 bestemmes den første kurskvelden.
Lærer er Aslaug Øverland fra Landbrukets HMS-tjeneste.
Kursavgift: Medlemmer i LHMS: kr 1.850,-
Ikke-medlemmer: kr 2.950,-
Deltaker nr. 2 fra samme virksomhet: kr 1.250,-

Påmelding og info: SNS Vestfold, 33363210 eller vestfold@bsfstudie.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag