HMS-kurs starter på Gjennestadtunet


07.01.14. Studieforbundet næring og samfunn Vestfold arrangerer i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste kurs i Praktisk HMS-arbeid. Årets første kurset starter i Vestfold Bondelags møterom på Gjennestadtunet tirsdag 21. januar kl 19.00.  Det vil bli arrangert et kurs med oppstart 13.02., deretter blir det ikke flere kurs før i oktober/november.


                                   KURS I PRAKTISK HMS-ARBEID 

Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse. 

Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie).  Arbeidstilsynet har enkelte steder foretatt stikkprøvekontroller, og hvis man kan framvise kursbevis fra Kurs i Praktisk HMS-arbeid, unngår man avviksmelding og, i verste fall, bot.  

 En annen god grunn til å gjennomføre HMS-kurs er at landbruket dessverre er den mest ulykkesutsatte næringa i landet.  Målet er likevel at bøndene skal nå pensjonsalderen med helsa i behold.  Studieforbundet næring og samfunn og Vestfold Bondelag tilbyr derfor i  samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste kurs i Praktisk HMS arbeid 2 kurs:

Kurs 1 starter Tirsdag   21. januar kl 19.00                                                       Kurs 2 starter Torsdag  13. februar kl 19.00 

Begge kursene holdes på Gjennestadtunet i Stokke (Vestfold Bondelags møterom). 

Om kurset:

Del 1: 3 timer i gruppe m/lærer. Motivasjon, holdninger, grunnl. om HMS                   Del 2: 6 timer egenstudie på nett. Test.                                                                      Del
3:
3 timer gårdsvandring med lærer. Drøfte løsninger, systemforståelse, organisering

Lærer er Aslaug Øverland i Landbrukets HMS-tjeneste.

Pris:       Medlemmer i LHMS 1.850,-                                                                Andre                      
2.950,-

Deltager nr. to fra samme virksomhet kr 1.250,-

Påmelding til Studieforbundet næring og samfunn, 33 36 32 10 eller til elisabeth.larsen@bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag