HMS-kurs starter på Gjennestadtunet


Kurset består av 3 deler:
Del 1: Samling med lærer
Del 2: Nettbasert egenstudie
Del 3: Gårdsvandring med lærer (sted og dato bestemmes på første samling)

Ca. Pris: kr 1.850,- for medlemmer i Landbrukets HMS-tjeneste
kr 2.950,- for ikke-medlemmer
kr 1.250,- for nr. 2 fra samme gård


Lærer er Aslaug Øverland, Landbrukets HMS-tjeneste.

Påmelding snarest, og seinest 1 uke før kursstart til:
BSF Vestfold, 33 36 32 10

eller vestfold@bsfstudie.no  http://www.bsf-vestfold.no/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=1359&DGI=94


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag