HMS-kurs starter på Gjennestad


HMS-kurs starter i Vestfold Bondelags møterom på Gjennestadtunet 85 tirsdag 4. november kl 19.00.

Kurset er 3-delt:
Del 1: Samling med lærer
Del 2: Nettbasert egenstudie
Del 3: Gårdsvanding m/lærer. Tid og sted bestemmes første kurskveld.

Lærer er Aslaug Øverland fra Landbrukets HMS-tjeneste.

Kursavgift: kr 1.850,- for medlemmer av Landbrukets HMS-tjeneste
                kr 2.950,- for ikke-medlemmer
                kr 1.250,- for nr. 2 fra samme bruk/foretak

Påmelding til: SNS Vestfold, 33 36 32 10 eller på epost vestfold@naeringsogsamfunn.no

 

 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag