HMS-kurs starter på Gjennestad


Studieforbundet næring og samfunn Vestfold og Norsk Landbruksrådgiving HMS inviterer til HMS-kurs med oppstart:

Tirsdag  8. november kl 19.00 på Gjennestadtunet 85, Stokke

Lærer er Aslaug Øverland fra Norsk Landbruksrådgiving HMS.Kurset består av 3 deler:

Del 1: Samling med lærer

Del 2: Nettbasert egenstudie

Del 3: Gårdsvandring med lærer (sted og dato bestemmes på første samling)
Pris: kr 1.900,-  for medlemmer av NLR HMS.

        kr  3.000,- for ikke-medlemmer

        kr  1.300,- for nr. 2 fra samme bruk/foretak

 

Elektronisk påmelding her

 

Eller til Studieforbundet næring og samfunn Vestfold

33 36 32 10 eller på mail til vestfold@naeringogsamfunn.no 

 

 

Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse.

Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie).  Arbeidstilsynet har enkelte steder foretatt stikkprøvekontroller, og hvis man kan framvise
kursbevis fra Kurs i Praktisk HMS-arbeid, unngår man avviksmelding og, i verste fall, bot.
 

En annen god grunn til å gjennomføre HMS-kurs er at landbruket dessverre er den mest ulykkesutsatte næringa i landet.  Målet er likevel at bøndene skal nå pensjonsalderen med helsa i behold. 

  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag