Hjelp oss å finne gode kandidater til BU-prisen


09.08.18. Da er det på tide å foreslå aktuelle kandidater til bygdeutviklingsprisen, eller «Bedriftsutviklingsprisen i landbruket» som prisen nå heter. Innovasjon Norge søker bedrifter eller personer med næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Det blir kåra en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Vinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. I fjor
ble Bjertnæs & Hoel fra Nøtterøy vinner i Vestfold, og de gikk senere helt til topps i den nasjonale konkurransen.


Kandidaten blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, her under
    • Økonomisk resultat/lønnsomhet
    • Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som  utnytting av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

Fint om følgende blir beskrevet som grunnlag for forslag til kandidat:

 

– navn på bedrift, adresse, org.nr. og evt. hjemmeside
– navn på innehaver/daglig leder og evt. styreleder
– kort presentasjon av bedriften
– omsetning siste 2 år
– driftsresultat siste 2 år
– sysselsetting, herunder kvinner og ungdom

– vurdering i forhold til kriteriene

 

 

Bruk dette skjemaet for å registrere forslag, og send det til: Beret Mette Haga hos Innovasjon Norge, e-post: beret.mette.haga@innovasjonnorge.no 

 

Vinner i Vestfold i fjor var Bjertnæs & Hoel. 

 

Bjertnæs & Hoel gikk også av med seieren nasjonalt.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag