Historisk ledervalg i Telemark Bondelag


Publisert: 18.03.2023

Fire måneder etter at Telemark Bondelag ble reetablert, fikk fylkeslaget sin første kvinnelige leder. I rekken av ledere i Telemark Bondelag har det aldri tidligere vært en kvinnelig leder før Trude Flatland ble valgt på fylkeslagets årsmøte 18. mars. Det må kunne kalles historisk! Trude Flatland ble valgt med kun én blank stemme. Tilliten til den nyvalgte lederen ble tydelig markert ved at årsmøtets deltagere reiste seg og gav henne stående applaus!

Stående applaus til nyvalgt leder, Trude Flatland.
Stående applaus til nyvalgt leder, Trude Flatland.
Ny leder og nestleder, Trude Flatland og Mikkel Aanderaa.
Ny leder og nestleder, Trude Flatland og Mikkel Aanderaa.

Den nyvalgte fylkeslederen som fyller 39 år på ettersommeren er bonde i Øyfjell. Der driver hun og mannen gard med ammeku. I tillegg jobber Trude Flatland som rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Gjennom flere år som tillitsvalgt i Telemark Bondelag og Vestfold og Telemark Bondelag, har hun opparbeidet seg gode kunnskaper om både landbruket her i fylket, og landbruk og matproduksjon på nasjonalt nivå. Trude er levende opptatt av landbruket som næring og av bonden som yrkesutøver. Hun evner på en god måte å se helheten i det norske landbruket, og viktigheten av en variert matproduksjon basert på et finmasket nett av gårdsbruk over hele landet. Trude Flatland etterfølger Aslak Snarteland som leder.

Årsmøtet valgte og Mikkel Aanderaa som nytt styremedlem og ny nestleder i fylkeslaget. Han er 54 år gammel og har tidligere sittet i styret i Telemark Bondelag. Med valget av Aanderaa som nestleder, har fruktnæringa i Telemark fått en tillitsvalgt på høyt nivå i fylkesbondelaget. ” NORDRE NES” er merkevarenavn på økologisk eplemost som blir produsert på eplegarden som han og kona Tone driver på Nesodden i Midt Telemark kommune. Selv om epler er produksjonen på Nordre Nes, så har også den nyvalgte nestlederen i likhet med nyvalgt leder et sterkt engasjement for et samlet norsk landbruk. Valget ble en svært solid tillitserklæring for Aanderaa, da han ble valgt enstemmig både som styremedlem og nestleder.

Med kun én blank stemme ble Henrik Kjeldsen fra Ulefoss gjenvalgt som styremedlem i fylkeslaget. Henrik er 45 år og driver med kornproduksjon på Ulefoss. Han er og aktiv skogbruker. Henrik Kjeldsen er en svært dyktig agronom, men han er kanskje mest kjent for sitt brennende engasjement for bondehelsa, ikke minst den psykiske delen av den. Henrik er flink til å sette “på trykk” det mange av oss andre kan tenke og føle. Han er levende opptatt av landbruk og ikke minst bondens ve og vel.

Under valget av 1. vara tok Erik Dahl fra Bamble Bondelag ordet og foreslo Simen Rønning som motkandidat til valgnemndas innstilling til 1. vara. Dahl begrunnet sitt forslag med geografisk fordeling. Han foreslo Hans Kristian Lahus som 2. vara. Rønning ble valgt med 24 stemmer, 8 stemmer ble avgitt til Lahus, en stemme var blank.

Hans Kristian Lahus og Trude Opsund ble valgt som henholdsvis 2. vara og 3. vara ved akklamasjon.

Styremedlemmene Hege Gonsholt fra Seljord og Anne Birgitte Riis Johansen fra Skien var ikke på valg i år. Hege og Anne Birgitte er solide tillitsvalgte som bidrar til kontinuitet i styret.

Redaksjonen hos Grønt fagsenter gratulerer alle som er valgt på årsmøtet, og ønsker styret i Telemark Bondelag lykke til med et svært viktig arbeid.

Nyvalgt styre i Telemark Bondelag fv: Simen Rønning (1.vara), Mette Bøe (TBK), Hege Gonsholt, Trude Flatland, Mikkel Aanderaa, Henrik Kjeldsen og Anne Birgitte Riis-Johansen.
Nyvalgt styre i Telemark Bondelag fv: Simen Rønning (1.vara), Mette Bøe (TBK), Hege Gonsholt, Trude Flatland, Mikkel Aanderaa, Henrik Kjeldsen og Anne Birgitte Riis-Johansen.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag