Hilsen fra fylkeslederne til alle bønder


Publisert: 15.03.2020

Bondelagslederne i Vestfold og Telemark
Bondelagslederne i Vestfold og Telemark

Hei alle matprodusenter i Vestfold og Telemark!

Som alle har fått med seg, er vi nå i en nasjonal krisetid. Det er en nasjonal dugnadsånd for å forsinke koronautbruddet slik at helsevesenet skal kunne takle dette og gi hjelp til alle de som virkelig vil trenge det. Nedstengingen av Norge slik vi har sett denne uka, vil få store økonomiske konsekvenser for mange bransjer.

Det gir også oss i landbruket rikelig med utfordringer. Midt oppi denne krisa skal vi gjøre alt vi kan for å holde matproduksjonen oppe!

Da vil vi samtidig love dere alle at Bondelaget gjør alt vi kan for å kartlegge utfordringer vi vil få, og få myndighetene med på laget slik at situasjonen blir håndterbar. Vi er mottagelige for innspill! Det er viktig at gode ideer kommer på bordet. Kontakt gjerne oss direkte, eller ring et av fylkeskontorene!

Husk også at vi også må tar vare på hverandre! Ha fokus på smittereduserende tiltak, men husk også på kollegaer som kan trenge en hjelpende hånd. Det vet vi dere er gode på, og den egenskapen får vi god nytte av fremover. God gammeldags dugnadsånd har ikke gått av moten.

I krisetider er ofte vår første reaksjon å samles for å dele og snakke om utfordringer og mulige løsninger. Nå kan vi ikke møtes fysisk. Bruk derfor telefonen, – snakk med hverandre! Vi i Bondelaget vil også invitere til telefonkonferanser og digitale møteplasser framover.

Lykke til med arbeidet videre!

Hilsen Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag, og Aslak Snarteland, leder i Telemark Bondelag

 

Kontaktinformasjon

Thorleif Müller, thormu@online.no 905 67544
Aslak Snarteland, snartis@yahoo.no 907 63452

Fylkeskontorene:
vestfold@bondelaget.no 333 63200
telemark@bondelaget.no 35 95 90 30


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag