Hele styret gjenvalgt i Vestfold Bondelag


18.03.16.  Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på Vestfold Bondelag sitt årsmøte på Gjennestad onsdag.  I tillegg til Leders tale og vanlige årsmøtesaker, fikk deltakerne også se og høre et interessant foredrag fra fotograf og landskapsgeograf Oskar Puschmann i NIBIO.  Han er blant annet kjent for sine “før og nå” bilder med fokus på gjengroing.  Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, deltok
også på årsmøtet, og holdt blant annet et interessant innlegg med tittelen: “Hva slags matpolitikk trenger Vestfold?”.  Årsmøtedeltakerne deltok aktivt i debatten etter Ledes tale og Bartnes sitt innlegg.


Oscar Puschmann Ikke bruk arvesølvet som engangsbestikk

Et bilde kan si mer enn tusen ord!  Oskar Puschmanns “før og nå” bilder glemmer man ikke så fort.  Bildene hans visualiserte på en svært tydelig måte hvordan landskapet i Norge gror igjen og hvordan vi bygger ned matjorda.

 

Lars Petter Bartnes taler til årsmøtet i VB

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, var i sin tale blant annen innom flere viktige saker som Bondelaget står overfor i tida framover, samt landbrukets rolle i Det Grønne Skiftet og klimautfordringene.

 

 

Forsamlingen var aktive i debatten, og det var mange gode innspill etter Leder tale og Bartnes sitt innlegg.  Her er noen av de som tok ordet fra talerstolen:

 

Ellen Dieset fra Lardal

Ellen Dieset fra Lardal Bondelag.

 

Hans Kristian Berge

Hans Kristian Berge fra Tjølling Bondelag.

 

Torstein Lie fra Hedrum (2)

Torstein Lie fra Hedrum Bondelag.

 

 

Etter generaldebatten var det tid for vanlige årsmøtesaker:

 

Org sjef Elin Røed. Årsmøtet 2016

Org.sjef Elin Røed gjennomgikk regnskap og forslag til budsjett, samt forslag til arbeidsplan.

 

Alle forslag ble enstemmig vedtatt, og hele fylkesstyret ble gjenvalgt.

 

 

Flere av gjestene hilste årsmøtet. Noen av dem ser du nedenfor:

 

Jordvern Vestfold v Vidar P Andresen

Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen.

 

Leder i NBs kornutvalg Hans Edvard Torp

Leder i Norges Bondelags kornutvalg, Hans Edvard Torp.

 

KHV v Rolf Berg

Knutepunkt Horten Vest v/Rolf Berg.

 

Olav Sandlund. Årsmøtet 2016

Landbruksdirektør Olav Sandlund.

 

Hans Kristian Teien fra Sande og Strømm og Landkreditt Bank

Hans Kristian Teien er leder i Sande og Strømm Landbrukslag, men hilste også årsmøtet som tillitsvalgt i Landkreditt.

 

VBUs leder Inger Martha Skjelland takker VB v styrerepresentant Hans Martin Gran

Leder i Vestfold Bygdeungdomslag, Inger Martha Skjelland, takker Hans Martin Gran som er Vestfold Bondelags styrerepresentant inn i VBSs styre.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag