Hedrum og Lardal Bondelag inviterer til medlemsmøte


HEDRUM OG LARDAL BONDELAG INVITERER TIL MEDLEMSMØTE TORSDAG 2.mars kl 19.00

 

TEMA: VANNFØRINGEN I LÅGEN OG HØNSEHIRSE.  

 

Medlemsmøte finner sted på Hedrum bygdetun i Kvelde torsdag 2. mars kl. 19.00.  Vi inviterer også medlemmene i Tjølling, Brunlanes og Kjose Bondelag til å komme.

 

På årsmøtet i Hedrum bondelag i 2016 kom det innspill om at vi kunne jobbe litt med vannføringen i Lågen. Dette sett i lys av værprognosene og klima fremover. Disse sier at det vil blir mye mer nedbør og større flomfaren i lågen fremover.

For å få frem mere fakta om vannføringen i lågen har vi vært så heldig å få leder i Numedals-laugens Brukseierforening, Nils Runar Sporan. Brukseierforeningen har fått konsesjonen gitt at NVE til å forvalte vannmengende i Numedalslågen. Temaet for foredraget hans er: Numedalslågen – vassdrag med mange interesser. En orientering om manøvrering og prioritering knyttet til flom, minstevannføring, magasinfylling og kraftproduksjon.

 

Vi i styrene i Lardal og Hedrum vil også ta opp et annet problem som kan bli betydelig fremover og det er ugresset Hønsehirse. Her kommer Einar Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik til å holde et innlegg som omhandler Hønsehirse – utbredelse spredning, bekjempelse og eventuelt lovverk.

Etter foredraget om lågen og før vi snakker om hønsehirse blir det bevertning.

 

Vi ønsker alle samme velkommen. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede på 951 08 095,  nestleder i Hedrum bondelag Arne Martin Malerød  tlf. 900 19 706 eller leder i Lardal bondelag Tor Anton Steinsholt tlf. 90768123.

 

Med hilsen

På vegne av Lardal og Hedrum Bondelag

Torstein Lie

Leder i Hedrum BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag