Hedrum Bondelag med fokus på klimaplan og kornutsikter


Publisert: 10.03.2022

Mandag 7. mars arrangerte Hedrum bondelag et medlemsmøte med et langsiktig fokus på klimaplan, og et mer kortsiktig fokus på kommende sesongs kornproduksjon.

Ida Riis-Johannessen, klimarådgiver i Norges Bondelag, kom og holdt et godt innlegg om landbrukets klimaplan, og viktigheten av at hver enkelt bonde tar i bruk klimakalkulatoren for at vi skal finne nødvendige tiltak for å nå målene i planen.

Et viktig budskap er at et hvert utslipp i prinsippet er en sløst ressurs. Vi mener en bevissthet rundt hver enkelt bondes utslipp i og rundt produksjonen er både god agronomi, økonomi og klimaarbeid. Redusert utslipp er lik spart ressurs, som igjen er lik sparte penger.

Bondelaget sentralt oppfordrer alle bønder til å logge seg inn i klimakalkulatoren, og Hedrum bondelag stiller seg bak dette! Det koster ingen ting å logge seg inn og få oversikt, og data hentes automatisk gjennom Landbrukets Dataflyt. Gjør det allerede i dag! Før våronna kommer og tar fokuset ditt.

I tillegg til klima kom Hans Jørgen Olsen Røren fra kornutvalget i Vestfold og Telemark bondelag og delte sine tanker rundt den kommende kornsesongen og spesielt usikkerheten rundt gjødsel og pris. Det ble en god diskusjon, men uten fasiter. Det som er tydelig er at det er stor enighet om at det må kreves betydelig på pris i kommende oppgjør. Selvsagt etter at kostnadsveksten er kompensert.

Takk til dere som møtte opp!

Takk fra redaksjonen til Kristian B. Løwe i Hedrum Bondelag for tilbakemelding fra møtet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag