Hedrum Bondelag inviterer til sommertreff i Gjoneevja


INVITASJON TIL ALLE I
BONDELAGA I LARVIK OM SOMMERTREFF I HEDRUM BONDELAG

Vi i Hedrum bondelag gjentar
sommer tradisjonen ved å innby til et sosialt sommertreff i Gjoneevja sammen
med Holmfoss Lakselag. Onsdag 13. Juli kl. 19.00

Gjoneevja ligger på vestsiden
av Holmfoss. Nedkjøring fra Kveldeveien på Gjone. Det vil bli satt opp skilt.

 

Leder i Vestfold Bondelag,
Thorleif Müller orienterer om aktuelle saker, og utpå kvelden vil det foregå
nappegarnfiske.

 

Det vil bli en enkel
servering.

Husk å ta med kaffe og stol.

 

Vi ønsker alle sammen velkommen
!

 

Med hilsen Hedrum Bondelag

v/Torstein Lie

LederALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag