Hedrum Bondelag inviterer til åpent medlemsmøte


HEDRUM BONDELAG
INVITERER TIL ÅPENT MEDLEMSMØTE TIRSDAG 6. MARS KL.  19.00

TEMA: DRENERING,
AVSKÆRINGSGRØFTER, ANDRE HYDROTEKNINSKE TILTAK, VANN I JORD OG TILSKUDDS
MULIGHETER TIL SLIKE TILTAK.  

Medlemsmøte
finner sted på Hedrum bygdetun i Kvelde tirsdag 6. mars kl. 19.00.  Vi inviterer også medlemmene i Tjølling,
Brunlanes, Kjose og Lardal bondelag til å komme. Dersom dere kjenner til andre
bønder som ikke er medlem er de også velkommen.

I Vestfold
er det i år satt i gang et prosjekt Korn i Vestfold. Målet for dette prosjektet
er å øke kornavlingene.  Dette prosjektet
inneholder flere områder, blant annet riktig sortsvalg, sprøyting, gjødsling, markvandringer
og at jorda er i god hevd. (kalking drenering osv.) 

Som følge av
dette, og de varslede klimaendringer som sier mer nedbør, og siste sesongs
enorme mengder regn, ønsker vi i Hedrum bondelag et større fokus på tema
avskjæringsgrøfter, drenering osv.

Som
foredragsholdere har vi fått Torgeir Tajet fra Norsk Landbruksrådgivning Viken
og Einar Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik til å komme.

Temaet som
Tajet vil komme inn på er; Vann i jord, avskjæringsgrøfter, gamle og nye
bekkelukkinger, suge- og samlegrøfter, et case i forbindelse med dette. Han vil
også komme innom tema økonomi. Einar Kolstad vil under foredraget til Tajet
komme med innspill vedrørende muligheter for å få tilskudd til de enkelte
tiltak som en kan gjennomføre

I løpet av
kvelden vil det bli beverting.

Vi ønsker
alle samme velkommen. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede
på 951 08 095 eller nestleder i Hedrum bondelag Arne Martin Malerød tlf.
900 19 706.

Med hilsen
på vegne av Hedrum Bondelag
Leder Torstein LieALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag