Hedrum Bondelag inviterer laga i Larvik til høstmøte.


INVITASJON TIL HØSTMØTE I HEDRUM BONDELAG

Hedrum bondelag inviterer alle medlemmer i bondelaga i Larvik Kommune til høstmøte torsdag 9. oktober kl. 19.00.

Vi møtes hos Lågens Gulrot sitt pakkeri oppe på Berganmoen. Her vil vi få en omvisning og en enkel bevertning.

Vi i styret i Hedrum bondelag er opptatt av at våre medlemmer er mest mulig orientert om de forskjellige ordninger som en kan søke om.  Derfor har vi vært så heldig at vi har fått fagkonsulent Einar Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik til å komme og informere om de ulike ordningene.

Han vil først gjennomgå RMP ordningen. Her vil han informere om de 25 ulike  tiltakene som det kan søkes tilskudd på. De som er mest aktuelle vil få størst oppmerksomhet. Han vil også snakke litt om pålogging og den digitale søknaden. Fristen for å søke midler i RMP ordningen er 20. oktober.

Han vil også si litt om produksjonstilskuddet, fortrinnsvis de endringene som har kommet, og kommer. I tillegg vil han snakke litt om smilordningen og kort om Bu midler.

Vi ønsker alle sammen velkommen. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede på 95108095.

Med hilsen på vegne av Hedrum Bondelag

Torstein Lie

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag