Hedrum Bondelag ble Årets lokallag 2016


16.03.17. Vi er heldige som har så mange dyktige og veldrevne lokallag i Vestfold, understreket nestleder Harald Lie, men trakk fram god aktivitet over flere år og god medlemsutvikling da Hedrum Bondelag i dag ble utnevnt til Årets lokallag i Vestfold Bondelag.


Årets lokallag Hedrum Bondelag (2) 

Hedrum Bondelag ble kåret til Årets lokallag 2016 i Vestfold Bondelag. De mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad gartnerskole onsdag. Det var nestleder i Vestfold Bondelag Harald Lie og org.sjef Elin Røed som overrakte prisen til nestleder Arne Martin Malerød og Karl Robert Bergan fra Hedrum Bondelag. 

 

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:

–          Høyt aktivitetsnivå

–          God synlighet i lokalmiljøet

–          God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer

–          Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

 

Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-.

 

Årets lokallag Hedrum Bondelag (1) 

Her mottar nestleder Arne Martin Malerød og styremedlem Karl Robert Bergan diplom og pris fra Harald Lie.

 

Hedrum Bondelag har hatt høyt aktivitetsnivå over flere år, også i 2016 og positiv medlemsutvikling;

 • Møter alltid "mannsterke" opp på arrangementer og møter i regi av fylkeslaget. Og de tør ta aktivt del i diskusjonen!
 • Har arrangert flere medlemsmøter hvor både det sosiale og faglige står på agendaen.
  • I mars inviterte de alle bondelagsmedlemmer i Larvik til vårmøte på bedriften Larvik Løk med både omvisning, diskusjon om årets jordbruksoppgjør og kulturelt innslag var på agendaen.
  • Hvert år arrangerer de sommertreff i Gjoneelva, i samarbeid med Holmfoss Lakselag, hvor både landbruk og demonstrasjon av gammelt nappegarnfiske får sin plass.
 • Laget er gode ambassadører for vestfoldlandbruket og målbærer Bondelagets budskap i lokalsamfunnet:
  • Hedrum Bondelag har de seneste årene hatt lederansvaret for samarbeidet mellom lokallagene i Larvik.
  • De sørger for god og jevnlig kontakt med kommunen. Ordfører, varaordfører og rådmann fikk i fjor vinter blant annet en god tapaslunsj med temaet «Smaken av Vestfold» av Hedrum og de andre lokallagene i Larvik. 
  • De har arrangert Åpen Gård i mange år, de siste årene i samarbeid med Lågendalsmarkedet.
  • De er flinke til å bruke lokalavisa, og gir fylkeslaget beskjed når det dukker opp saker i lokale media som de mener Bondelaget bør svare på.
  • De er medlemmer og deltar i kommunens næringsråd.
 • Laget tar også tak i aktuelle lokale saker, både på vegne av enkeltpersoner og grupper, og følger opp saker som bør løses. Traktorkjøring gjennom Larvik sentrum er et eksempel på en slik sak i 2016.
 • Hedrum Bondelag stiller lojalt opp med mannskap til den årlige vårkampanjen, samt på aksjoner ifm Jordbruksforhandlingene. I 2016 var de også representert i Vestfold Bondelags aksjonsgruppe i forkant av jordbruksforhandlingene.
 • De har et velfungerende styre, hvor leder er god til å delegere arbeidsoppgaver. Hele styret tok gjenvalg i fjor, noe som tyder på at folk trives.
 • Hedrum Bondelag kan vise til medlemsvekst i 2016 og økte i løpet av året fra 216 til 219 medlemmer.

Årets lokallag Hedrum Bondelag (4) 

Nestleder Arne Martin Malerød takket for prisen… 

 

Årets lokallag Hedrum Bondelag (3)

…Og fikk stående applaus fra årsmøtet! 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag