Harald Lie med innlegg på 1. mai stevne for KrF


30.04.17 Vestfold KrF arrangerer sitt 1. mai-stevne på Gjennestad med tema “Mat i Norge, mat for verden”. Hovedtaler er generalsekretær i KrF Hilde Frafjord Johnsen. Nestleder i Vestfold Bondelag, Harald Lie, deltar med innlegg og som deltaker i paneldebatt. – Alle land, både i Sør og Nord, skal ha rett til å produsere mat til egen befolkning, sier Harald Lie. -Da trenger vi tollvern, lov til å gi landbruksstøtte, eiendomsrett til egen jord
og tilgang på kreditt. Dette er mangelvare i mange u-land, spesielt for kvinner. 1. mai-stevnet er åpent for alle.

Se invitasjon til KrFs 1. mai stevneALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag