Harald Hetland ansatt som prosjektleder for Grønn Forskning Oslofjorden


20.06.14 Prosjektet skal øke brukermedvirket forskning og innovasjon, for dermed å videreutvikle og styrke konkurransekraften i hele verdikjeden for landbruk- og matnæringen. Prosjektet er initiert av Vestfold fylkeskommune og er et samarbeid mellom fylkeskommuner og fylkesmenn rundt Oslofjorden, NLR Viken, VRI Vestfold og Samarbeidsråd Øst. Prosjektet varer i 3 år og lederen vil ha kontor på Grønt Fagsenter. Harald Hetland er fra Borre og
kommer fra stillingen som fôrutviklingssjef i Norgesfôr. Han tiltrer stillingen 1. oktober.


Harald Hetland

 

Prosjektleder 

Harald Hetland er 38 år og driver gård på Ra i Borre. Han er utdannet ved UMB og har en doktorgrad fra samme sted. Han har bl a jobbet som førsteamanuensis på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap på Ås. De siste årene har han jobbet med fôrutvikling i Norgesfòr. Han sier selv at han har en spesiell interesse for å gjøre bransjen mer bærekraftig og robust, både med hensyn til ressursbruk og økonomi.
Harald Hetland var leder i Borre Bondelag 2006-2008.

 

Grønn Forskning Oslofjorden 

Prosjektet skal øke brukermedvirket forskning og innovasjon, for dermed å videreutvikle og styrke konkurransekraften i hele verdikjeden for landbruk- og matnæringen. Prosjektet er 3-årig og er et samarbeid mellom fylkeskommuner og fylkesmenn rundt Oslofjorden, NLR Viken, VRI Vestfold og Samarbeidsråd Øst.


Noen av tiltakene i prosjektet vil være å:

  • Kartlegge og synliggjøre behovet for ny kunnskap sett fra næringens side
  • Etablere nødvendig samarbeid mellom næringsaktører, forskningsmiljø og forvaltning/virkemiddelapparat
  • Bidra til å etablere næringsretta forskningsprosjekt
  • Bidra til kunnskapsformidling av ny og eksisterende kunnskap fra forskningsmiljøene til næringa, i samarbeid med landbrukets rådgivingsapparat
  • Synliggjøre og samarbeide med de ulike finansieringsordningene for å kunne realisere etterspurte forskningsprosjekt

Vil på Grønt Fagsenter vil ønske Harald Hetland velkommen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag