Har Vestfold Bondelag og Jon Georg Dale vært på samme sted?


03.12.16 Vestfold Bondelag var på fagtur til Irland i høst. Det har nettopp landbruksminister Dale også vært. Ifølge Nationen sier han at vi har mye å lære av Irland og at han vil kopiere Irlands eksport-suksess. -Det er nesten så vi lurer på om vi har vært i det samme landet, sier org sjef i Vestfold Bondelag Elin Røed. -Vi møtte et lavkostlandbruk der bøndene har økt produksjonen,
leid mer jord, driver med minimale kostnader, men uten å tjene mer penger. Vi så lite til stolthet over egne produkt eller merkevarer. Røed har skrevet flere innlegg om inntrykkene fra Irland som du kan lese her:

Betraktninger fra den grønne øya I: “Where in my money?”

Betraktinger fra den grønne øya II: Nyt Irland?

Betraktinger fra den grønne øya III: Et spesielt karrierevalg

Betraktinger fra den grønne øya IV: Likt og ulikt IFA og NBALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag