Har du tursti på eiendommen din?


30.08.15 Høsten er en tid mange liker å gå tur. Er du grunneier og har lyst til å informere turgåere om hva du dyrker på eiendommen din? Norges Bondelag har laget flere ulike plakater som kan settes opp i turområder. Disse er gratis og laget av vannbestandig plast. På bilder ser dere en plakat Harald Lie har satt opp på beitet sitt. Han forteller at plakatene holder seg et par år, så bør de byttes ut. Det finnes plakater
for ku, potet, havre, hvete, bygg, epler, eng og beite. Disse kan bestilles i nettbutikken eller kontakt fylkeskontoret til Bondelaget.

Bestill plakater i Norges Bondelags nettbutikkALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag