Har du telt dyra dine?


Publisert: 02.10.2020

Produksjonstilskudd

Husk at 1. oktober, er telledato for produksjonstilskudd del 2.

1.oktober åpnet fagsystemet for produksjonstilskudd for dere som skal søke. Søknadsfrist er 15. oktober.

Her er link til Landbruksdirektoratets nettside for produksjonstilskudd (PT)

Regionale miljøtilskudd

15.oktober er også søknadsfrist for en annen tilskuddsordning som er viktig for bønder – Regionale miljøtilskudd (RMP).

Her er link til Fylkesmannens nettside for RMP

NB! Husk at det er to ulike søknader som skal sendes inn, én for PT og én for RMP. Her er allikevel noen avklaringer på spørsmål som ofte dukker opp.

Praktisering av søknadsfrist, felles for PT og RMP:

  • Fristen er 15. oktober
  • Søknad kan leveres inntil 29. oktober, mot et trekk på 1 000 kr for hver dag forsinkelsen varer.
  • Søknader kan ikke sendes inn mer enn 14 dager for sent. Foretaket kan evt. søke om dispensasjon, men det skal en del til («særlige tilfeller») for at det kan gis.

Praktisering av søknadsfrist, ulikheter mellom PT og RMP:

  • PT: Hvis foretaket har levert søknad innen fristen 15. oktober, kan søknaden endres innen 29. oktober, uten trekk pga. for sen levering.
  • RMP: Hvis foretaket har levert søknad innen fristen 15. oktober og ønsker å endre allerede innsendt søknad innen 29. oktober, må foretaket kontakte kommunen, og hvis foretaket ønsker å gjenåpne søknaden og sende på nytt, får det trekk på 1 000 kr pr. dag som har gått siden søknadsfristen.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag