Har du meninger til jordbruksforhandlingene?


07.01.19 Vi står i startgropa for arbeidet med jordbruksforhandlingene 2019. Årets studiehefte er klart og sendes i disse dager ut til alle lokale Bondelag. Heftet er en god opplæring i landbrukspolitikk og gir et godt grunnlag for diskusjon. Påstander og spørsmål er satt på spissen for å få fram ulike meninger. De fleste lokallaga i Vestfold sender innspill. Ta kontakt med ditt lokallag, eller direkte med fylkesstyret, om du har meninger
om jordbruksforhandlingene. Fristen for lokallaga er 15. februar.

Last ned studieheftet herALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag