Har du ikke tatt i bruk klimakalkulatoren ennå?


Publisert: 15.01.2022

 

Webinar – Innføring i bruk av klimakalkulatoren

Logg inn!  Få svar!

Har du ikke tatt i bruk klimakalkulatoren ennå?

På dette webinaret får du en praktisk og konkret innføring i hvordan du tar i bruk kalkulatoren, hvordan den kan være til nytte i drifta, og hvordan få videre rådgiving på klima.

Kalkulatoren er et godt verktøy for å styrke ressursbruken på gården, gjøre smarte valg i drifta, unngå svinn og styrke driftsresultatet.

Tidligere har man blant annet måttet bruke Skifteplan for å få data inn i kalkulatoren, og flere bønder har ikke kunnet ta den i bruk fordi de har manglet data fra egen drift.  I den nye versjonen kan alle få gjort en klimaberegning uavhengig av status på egne data.  Der det mangler data vil kalkulatoren sette inn standardtall basert på snittet for lignende gårdsbruk.

Tid: torsdag 3. februar kl. 19.00-20.30.

Sted: Teams, lenke vil bli sendt på epost før kurset starter.

Program:

  • Hvorfor ta i bruk klimakalkulatoren? – Ida Riis-Johansen, Norges Bondelag
  • Hvordan logge inn og gi samtykke? – Svein Ivar Ånestad, NLR Østafjells
  • Hvordan ser en beregning ut, og hvordan kan jeg bruke den? – Svein Ivar Ånestad, NLR Østafjells
  • Hva finnes av klimarådgiving? – Svein Ivar Ånestad, NLR Østafjells og Anne Kari Heen, NLR Viken
  • Hvordan får tilskudd til klimarådgiving? – Anne Kari Heen, NLR Viken

Mer informasjon og påmelding her

Ved spørsmål, kontakt Vestfold og Telemark Bondelag, 33363200 vestfold.telemark@bondelaget.no

Webinaret er gratis og er støttet med midler fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Webinaret er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark Bondelag, Bygdevis, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Norsk Landbruksrådgiving Viken, Grønt Fagforum Vestfold og Telemark

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag