Håper på god løsning for landbrukstrafikk gjennom Larvik


02.06.16. Etter at E18 er blitt stengt for traktorer må mye landbrukstrafikk gå i gjennom smale gater i Larvik sentrum. Hedrum Bondelag er bekymret for både egne medlemmers logistikk, men også for ulemper dette kan medføre for andre trafikanter og folk i sentrum. Tirsdag møttes Vestfold Bondelag, Hedrum Bondelag og Statens Vegvesen i Larvik. 


Møte med Statens Vegvesen og landbruksmaskiner gjennom Larvik

Under møtet fikk Hedrum Bondelag v/ Arne Martin Malerød belyst hvilke utfordringer som har dukket opp som følge av at E18 er blitt stengt for kjøring med traktor; ulemper for bøndenes nødvendige logistikk til og fra deres næringsarealer og ulemper for medtrafikanter, gående og syklende med at store landbruksmaskiner nå må kjøre gjennom Larviks trange sentrumsgater.

 

Det ble luftet og diskutert ulike løsninger; f.eks mulighet for dispensasjon til å kjøre på E18 i en begrenset periode og alternative omkjøringsveier. Det første ble avvist, men dispensasjon for å kjøre traktor m/utstyr gjennom Hoffs gate og/eller Strandgata kan være mulig.

 

Saken ligger nå hos Statens Vegvesen som vil komme med konkrete forslag til løsninger på våre felles utfordringer. Bondelaget håper på en rask avklaring da bøndene allerede er inne i en hektisk del av årets sesong.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag