Hans Harald Kirkevold gjenvalgt som leder i Norsvin Vestfold


Publisert: 19.02.2020

Ca 30 personer var møtt opp da Norsvin Vestfold avholdt sitt årsmøte på Skjee-stua i Stokke. Norsvin Vestfold har hatt et aktivt år, og det har vært godt oppmøte på arrangementene.  Før det formelle årsmøtet ble satt, ønsket Hans Harald Kirkevold representanter fra Matttilsynet velkommen.  Det var Kristin H. Torkveen og Kari D. Sandbu, og de hadde tilsynskampanjen som tema, og oppsummerte også litt om de vanligste avvikene på tilsyn som har vært i 2019. Som de fleste er klar over, er bakgrunnen for den økte aktiviteten på tilsynsfronten sakene i Rogaland i 2017, og filmen på NRK Brennpunkt sommeren 2019.

Hva er status? Hvordan gjøre regelverket bedre kjent, og ikke minst- hvordan bedre omdømmet til svineproduksjonen?

Det er blant annet nedsatt en bred gruppe som skal jobbe med en tilsynskampanje som skal starte 1. september. Målet er å besøke 20% av besetningene.  Besøkene vil være uanmeldt. En måte å forberede seg på, er å lese seg opp på forskriftene: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/

Dyrevelferd er et tema som engasjerer, og det kom mange innspill fra salen.

 

 

Kristin H. Torkveen fra Mattilsynet
Kristin H. Torkveen fra Mattilsynet
Kari D. Sandbu fra Mattilsynet
Kari D. Sandbu fra Mattilsynet

Etter maten tok styreleder i Norsvin SA, Tor Henrik Jule over.  Han orienterte blant annet om Norsvin SA og Topigs aktiviteter.

Deretter ble det formelle årsmøtet gjennomført med faste årsmøtesaker.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag