Hans Harald Kirkevold – “Årets tillitsvalgt” i Landkreditt


29.03.15. Landkreditt har i sitt årsmøte tildelt den nyopprettede prisen “Årets Tillitsvalgt”  for 2014 til årsmøterepresentant fra Vestfold, Hans Harald Kirkevold. Juryen sier følgende: “Hans Harald fortjener prisen som årets tillitsvalgt for sin ekstraordinære innsats for Landkreditt i året som har gått. Han er en pådriver for å få vist frem Landkreditt i sammenhenger der bønder samles, og har
opptrådt som en kunnskapsrik og tydelig ambassadør for Landkreditt. Hans Harald har på en fremragende måte bidratt til at Landkreditt fremstår som en av landbrukets viktigste samvirkeforetak, og er en viktig bidragsyter i Landkreditts medlemsdemokrati”

Redaksjonen gratulerer !

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag