Hans Edvard Torp ny leder av Norges Bondelags kornutvalg


26.08.14. På siste styremøte i Norges Bondelag ble det blant annet oppnevnt medlemmer i de ulike utvalgene.  Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, ble ny leder i Kornutvalget etter Svein Stubberud.  Tidligere fylkesstyremedlem i Vestfold, Thorleif Müller, fortsetter som medlem i Grøntutvalget.  I Miljø- og kvalitetsutvalget og Inn på tunet-utvalget har ikke Vestfold noen representanter. ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag