Hans Edvar Torp og Harald Lie gjenvalgt i Vestfold Bondelag


21.03.14. Hans Edvard Torp og Harald Lie, begge Re ble gjenvalgt som leder og nestleder på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad Gartnerskole torsdag. Hans Edvard Holtung, Fon, ble valgt ny inn i styret, etter Bjørn Gran Bergsholm som ikke tok gjenvalg.


Årsmøte Anne Andvik presenterte valgkomiteens innstilling

Valgkomitéen, med leder Anne Andvik i spissen hadde gjort en god jobb og fikk tilslutning fra årsmøtet i deres innstilling.

 

Hans Edvard Holtung kommer ny inn i styret i Vestfold Bondelag

Hans Edvard Holtung kommer ny inn i styret i Vestfold Bondelag.

 

Styremedlem Elisabeth Irgens Hokstad, Larvik og Bjørge Madsen, Horten, var ikke på valg og fortsetter dermed i styret.

 

Dag Fredrik Eftedal fra Hedrum i Larvik ble gjenvalgt som 1. vara. Han vil møte fast i styret.

 

Birgitte Ringdal Brekke, Sandefjord, ble gjenvalgt som 2. vara, mens Una Edland, Lardal ble valgt inn som ny 3. vara.

Årsmøte Nyvalgt styre

Her ser vi det nyvalgte styret f.v. Hans Edvard Holtung, Elisabeth Irgens Hokstad, Hans Edvard Torp, Inger-Martha Skjelland, Harald Lie og Birgitte Ringdal Brekke. Bjørge Madsen, Dag Fredrik Eftedal og Una Edland var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Kontakt:

Org.sjef Elin Røed 92818333

Leder Hans Edvard Torp 93258796

Nestleder Harald Lie 90929117


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag