Hans Christian Jørgensen gjenvalgt som leder i Fyresdal Bondelag


Publisert: 26.10.2021

Bondelaget er viktig i Fyresdal

I sin innledning la Hans Christian Jørgensen vekt på at Bondelaget er viktig og har påvirkningsmulighet i kommunen. De har hatt et aktivt år på tross av korona. Blant aktiviteter de har hatt, og vil fortsette med:

 • Barnehagebesøk under lamming
 • Slakting av sau med ungdomsskolen
 • Helt lammeslakt som gave til skolekjøkkenet
 • Prosjekt om grønt i Fyresdal. Studiegrupper og gratis veiledning om dyrking av poteter, grønnsaker, frukt og bær.
 • Innspill til jordbruksforhandlingene
 • Påvirke ny kommunedelplan om næring, landbruk og bosetting

Det ble en god diskusjon og mange meninger om arbeidsplanen. Lokallaget var opptatt av å forebygge tap av sau og lam pga løse hunder, uten å skape harde fronter mellom bønder, passive grunneiere, jaktinteresser og turistforeningen. Trude Flatland kunne fortelle om erfaringer fra et 3-årig prosjekt i Vinje med en kommunal vilt- og beitetilsynsordning.

Leder Hans Christian Jørgensen leder årsmøtet med stø hånd, samtidig som ha ga god mulighet til dialog underveis
Leder Hans Christian Jørgensen leder årsmøtet med stø hånd, samtidig som ha ga god mulighet til dialog underveis
Årsmøtet ble avholdt i kommunestyresalen i Fyresdal
Årsmøtet ble avholdt i kommunestyresalen i Fyresdal

Fylkesstyremedlem Trude Flatland orienterte om nytt fra fylkeslaget og Norges Bondelag. Sentralt var bruddet i jordbruksforhandlingene, valgkampen, #landbruksløftet og forventninger til ny regjering. Fylkesleder Aslak Snarteland var til stede som medlem, og orgsjef Elin Røed var også gjest.

Gjenvalg på hele styret

Leder i valgnemnda, Knut Harald Hegglid, la vekt på at styret hadde gjort en god jobb. Det var derfor gledelig at alle var villige til å stille til gjenvalg. Styret i Fyresdal Bondelag ser da slik ut:

 • Hans Christian Jørgensen, leder
 • Jan Erik Johannessen, nestleder
 • Knut Nesland
 • Thomas Rekvik
 • Gjermund Bergsland
Fylkesstyremedlem Trude Flatland orienterte om mange aktuelle saker
Fylkesstyremedlem Trude Flatland orienterte om mange aktuelle saker
Leder i valgnemnda, Knut Harald Hegglid, hadde en grei jobb i år
Leder i valgnemnda, Knut Harald Hegglid, hadde en grei jobb i år
Det var tid til pizza og god prat på årsmøtet i Fyresdal Bondelag
Det var tid til pizza og god prat på årsmøtet i Fyresdal Bondelag

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag