Handler du hos TESS?


07.08.18 Vestfold Bondelag har siden 1999 hatt en samarbeidsavtale med TESS Sør AS. Den gir våre medlemmer gode rabatter på varer hos TESS, og Vestfold Bondelag får en årlig bonus. TESS sier selv at de helt siden etableringen for nærmere 50 år siden har henvendt seg til et bredt spekter av profesjonelle kunder – landbruket inkludert. Et gårdsbruk kan gjerne sammenliknes direkte med en mindre industribedrift eller en maskinentreprenør.
Gårdbrukere og andre innkjøpere i primærnæringene oppdager derfor raskt at TESS kan tilfredsstille de fleste behov innen produkter til drift og vedlikehold.


Fortsatt avtale med TESS Sør AS  

Vestfold Bondelag har en god rabattavtale med TESS Sør AS. – Vi håper våre medlemmer setter pris på denne medlemsfordelen, sier org sjef Elin Røed. På produkter som slanger, armaturer, lager, kjeder og reimer oppnår medlemmene rabatter mellom 20 og 50%. Opplysninger om hvilke rabatter avtalen gir kan etterspørres hos TESS eller Vestfold Bondelag.

 

Husk å si fra om medlemskap i Bondelaget 

Du må selv sørge for å gi beskjed om at du er medlem i Bondelaget for å oppnå rabattene. TESS Sør AS anbefaler bondelagskunder å opprette konto hos dem. Dette gjøres kostnadsfritt og rabattene vil da komme automatisk frem. Du kan fortsatt velge om du vil betale kontant eller få faktura.

 

Spørsmål om TESS og rabatter 

Markedskoordinator i TESS Sør AS avd Tønsberg, Terje Brekke, har ansvaret for samarbeidet og rabattavtalen med Vestfold Bondelag. Dersom du har spørsmål kan du nå han direkte på mobilnummer 916 19640 

 

Dette skrive TESS om aktuelle produkter for landbruket:

 

Slanger og hydraulikkteknikk
Dagens maskin- og utstyrspark i landbruket er mer avansert enn noen gang før. Behovet for velfungerende og tilpassede slanger er stort. Både i høytrykk og lavtrykk. TESS er derfor den perfekte servicepartner innen dette spesielle fagområdet. TESS har lang tradisjon for å betjene både små og store maskinentreprenører. Gårdbrukere og andre fagfolk knyttet til norsk landbruk har i større grad enn
tidligere diversifisert sin virksomhet. Det veksles mellom arbeid på eget gårdsbruk og arbeid med ulike entreprenørtjenester.


Mange kjenner TESS som den norske slange- og hydraulikkspesialisten. TESS leverer alle typer slanger for alle formål. I tillegg kommer slangetilbehør, armatur, rørkomponenter, hydrauliske komponenter og mer. Som fagspesialist i slanger og lednings-teknikk legger vi stor vekt på kompetanse i egne rekker. Vi utdanner våre medarbeidere i TESS Academy.

 

Våre servicesentre har godkjente slangeverksteder som gjør oss i stand
til å levere kundetilpassede slanger på kort tid. Slange-verkstedene har
døgnvakt hele året. Spesielle behov dekker vi med TESS Mobilservice. TESS tilpasser varesortimentet etter lokal etterspørsel. Kjennskap til landbrukets spesielle krav og behov gjør at TESS har god kompetanse på de slangekvalitetene som etterspørres i næringen.

 

Verktøy og rekvisita

Stell og vedlikehold av kompliserte maskiner, redskaper, utstyr og eiendommer gjør at landbruket har behov for verktøy og rekvisita tilpasset krevende brukere. TESS er totalleverandør innen håndverktøy, sveiseutstyr og alt i vedlikeholdsrekvisita. Sortimentet inkluderer også rengjøringsmaskiner.


Vern og bekledning
TESS er totalleverandør av personlig verneutstyr, bekledning/fottøy. I våre servicesentre lagerfører vi det meste av standardartikler. Spesielle ønsker om artikler fra våre kataloger skaffes raskt på forespørsel fra kunde. TESS leverer også bekledning med logo/profil etter ønske.

 

Larvik-fasade

TESS har butikker i Larvik (bilde), Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag