Over halvveis!


Publisert: 25.10.2020

Oktober er en travel tid for lokallaga i Bondelaget, da skal årsmøtene gjennomføres. 11 av 19 lokallag i Telemark har per nå hatt sine årsmøter.

Alle lokallaga har valgt å holde årsmøtene fysisk. Pga smitterisiko har noen måtte velge andre lokaler enn de vanligvis bruker, men dette ser ut til å ha løst seg veldig bra.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, får lokallaga besøk av en person fra fylkesstyret eller fylkeskontoret. Årsmøtet er også en fin anledning til å treffe medlemmer og ha en hyggelig stund sammen.

Glimt fra noen av årsmøtene:

Det var god stemning på årsmøtet i Nissedal Bondelag 18. oktober. Det ble gjenvalg på hele styret.

Bø Bondelag hadde sitt årsmøte 22. oktober. Nytt styre består av f.v Stine Langen, Helga Sætra Erikstein, Per Oskar Strand (leder, gjenvalg) og Øystein Thoen Sisjord

Saude og Nes Bondelag hadde også årsmøte 22. oktober. Denne gjengen fortsetter å styre laget. fv. Audun Grane, Kristin Hegna Aasen, Kjetil Nyhus (leder, gjenvalg) og Mikkel Aanderaa.

Gjerpen og Solum Bondelag er det største lokallaget i Telemark. De flyttet årsmøtet sitt til Århus gård dette året. Jon Magnus Hauen tok gjenvalg som leder.

Kvinnesterkt lag! Fem av seks styremedlemmer i Gjerpen og Solum er damer. Så Hei! til kvinnelige medlemmer i andre lokallag, hiv dere med! Fv. Helene Hoppestad, Marte Amlie, Anne Birgitte Riis-Johansen, Marit Nordhov og Cecilie Brask Findal.

Lunde og Flåbygd Bondelag valgte i sitt årsmøte 22. oktober ny leder. Fv. Jarle Hegna, Magnus Hartveit (ny leder), Lars Jøran Kjellemo (gikk av som leder men fortsetter som styremedlem) og Simen Settendal.

Ny leder ble det også i Drangedal og Tørdal Bondelag. Fv. Sanne Riis Løyte, Dag Roar Rønning (nytt styremdlem), Simen Rønning (ny leder), Terje Gautefall, Hannah Tveit og Eivind Vrålstad (nytt styremedlem)

Åge Vrålstad gikk av som leder og ut av styret i Drangedal og Tørdal Bondelag. Etter årsmøtet var det omvisning på Bygdetunet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag