Grøntmøte for produsenter


18.11.14 Vestfold Bondelag inviterer til Grøntmøte på Gjennestad torsdag 20. november kl 10.00. Vi får orientering om nye regler for innrapportering av skatt, arbeidsgiveravgift, ansatte m.m fra MidtVestfold Regnskap SA. Vi får også siste nytt fra leder av referansegruppe grønt Bjørge Madsen og vårt medlem i grøntutvalget i Norges Bondelag, Thorleif Müller. På grunn av lunsj må vi ha påmelding, helst i
dag.


Nytt møte for grøntprodusenter 

Bøndene i Vestfold har mange ulike produksjoner og har ulike produsentmiljø. Hvert år arrangerer Vestfold Bondelag i samarbeid med andre organisasjoner både husdyrmøte og korndag. I år vil vi prøve å arrangere et møte for grøntprodusenter og håper dette vil slå an. Målet er at produsentene skal bli oppdatert på aktuelle saker, Vestfold Bondelag ønsker signaler fra grøntmiljøet og sist men ikke minst
håper vi dette kan være en hyggelig og sosial arena.

 

Vestfold Bondelag inviterer derfor produsenter av frukt, bær og grønt til

 

GRØNTMØTE, torsdag 20. november kl 10-15 på Gjennestad vgs, amfiet 

 

Program: 

Vestfold – Norges grønnsakshage  

Glimt fra rapporten “Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold” v/Elin Røed, org sjef Vestfold Bondelag

A-ordningen  

Informasjon ved MidtVestfold Regnskap SA.

Vekt på landbruk, sesongarbeidere.

Spørsmål og diskusjon.

 

Kaffepause 

 

Nytt fra referansegruppe grønt i Vestfold   

v/Bjørge Madsen  

Nytt fra grøntutvalget i Norges Bondelag   

v/Thorleif Müller

 

12.30 – 13.15  Lunsj i kantina 

             

Rekruttering til grøntnæringa – ny lærlingeordning i VGS 

Hvordan få gode læreplasser, og hva gjør det interessant å ansette en lærling?

Informasjon fra Vestfold Landbrukstjenester.

Diskusjon.

 

Grønn Forskning Oslofjorden – brukerstyrt forskning 

Hvordan få fram gode prosjekter fra grøntmiljøet?

v/Harald Hetland, prosjektleder

 

Avslutning senest kl 15.00

 

Pga servering trenger vi påmelding på tlf 333 63200, på sms til 932 30646 eller til vestfold@bondelaget.no innen 14.11.  

 

 

Bjørge Madsen (2)

Bjørge Madsen er leder av referansegruppe grønt i Vestfold Bondelag

 

årsm Thorleif Muller.JPG

 

Thorleif Müller er medlem av Grøntutvalget i Norges Bondelag

 

Grønn Forskning Harald Hetland

Harald Hetland er prosjektleder Grønn Forskning Oslofjorden

Elin Røed Org sjef Vestfold Bondelag.jpg

 

Org sjef i Vestfold Bondelag er møteleder på Grøntmøtet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag