Grøntkontakter samlet hos NB


02.02.18. Mandag inviterte Norges Bondelag grøntkontakter fra fylkeslag i hele landet til samling i Oslo. Fra Vestfold deltok Karine Huseby, Bjørge Madsen og Amund Kind. Det ble god debatt rundt GMO/Crispr, produsentsamarbeid og hva det er viktig at Bondelaget jobber med for grøntprodusentene.


En gang i året samler Norges Bondelag grøntkontakter fra alle fylkeslag og NBs Grøntutvalg. Målet er å sette noen aktuelle tema på dagsorden, erfaringsutveksling, samt at Norges Bondelag skal få innspill fra fylkene på hva som er viktig å jobbe med for grøntprodusenter.

 

Grøntkontaktmøte 2018 NB Crispr

Et av temaene som Bondelaget vil måtte mene noe om fremover er bruk av Crispr, en variant av genredigering som er mer spesifikk enn tradisjonell GMO. Norsk landbruk er tuftet på et tydelig “føre var”-prinsipp når det gjelder GMO, men ønsker mer fakta på bordet før de konkluderer i spørsmålet om Crispr.

 

Anja Lillehaug jobber hos Norges Bondelag og ga oss innledningsvis en kjapp faglig innføring i hva GMO og Crispr er.

 

Deretter fikk vi et innlegg av av Eina Bartmann, leder i Nettverk for GMO-fri mat og fór “Hvorfor skeptisk til GMO og Crispr?” og et innlegg av Tage Thorstensen, forsker på NIBIO “Hvilke muligheter gir GMO og spesielt Crispr?”

 

På bildet over ser vi Bartmann og Thorstensen i påfølgende diskusjonsrunde. Nærmes og til høyre i bildet ser vi to av Vestfolds representanter denne dagen, Bjørge Madsen som sitter i NBs Grøntutvalg og Karine Huseby, styremedlem i VB og leder av VBs referansegruppe Grønt.

 

Morten Andersen daglig leder i GPS

Morten Andersen, daglig leder i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) ga oss et kjapt resymé over hvordan markedssituasjonen har vært i 2017 og utsiktene for 2018. Han var som alltid engasjert og kunne fortelle at GPS nå har døpt om sine produsentsammenslutninger til “landslag” for de ulike produksjonene.

GPS har nå delt sine hjemmesider i to

www.markedsmotet.no

og

www.grontprodusentene.no

 

De to siste timene var satt av til orientering og innspill knyttet til Norges Bondelags næringspolitiske jobbing. Næringspolitisk sjef Arild Bustnes innledet om den politiske situasjonen, det forestående jordbruksoppgjøret, aktuelt innenfor jordvern og arealpolitikk, klimapolitikk, status for plantevernmidler osv.

 

Bustnes fikk mange gode innspill å ta med seg tilbake til næringspolitisk avdeling, deriblant hvor avgjørende viktig det er at NB jobber for best mulig tollvern på grøntprodukter, praktiske ordninger for de som har arbeidskraft på gården, fokus på rekruttering og god utdanning, prioritet på investeringsstøtte særlig til fellestiltak m.m


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag