Grønt Fagsenter – Tjenester og ansatte


Grøntfagsenter lite 
 
Dette er Gjennestadtunet på Gjennestad Gartnerskole hvor Grønt Fagsenter er lokalisert. Hus 83 til venstre og hus 85 i midten. Du finner fram til oss slik : Ta av fra E-18 mot Stokke i blomsterkrysset. Ta til høyre i rundkjøringen på toppen av bakken. Kjør deretter 500 meter sørover på “gamle   E -18. Skilt til Grønt Fagsenter.  Kart til Gjennestadtunet
 
Hvem holder til på Grønt Fagsenter? 
 
Gjennestadtunet 85 
 
Vestfold Bondelag 
tlf 33363200
E-post: vestfold@bondelaget.no
 
Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS – tidl Bygdefolkets Studieforbund)
Tlf 33363200
 
Grønn Partner AS 
Tlf 33363200
E-post: vestfold@bondelaget.no
 
Norsk landbruksrådgiving (NLR) Østafjells
Tlf 95286000
 
Vestfold Landbrukstjenester 
Tlf 33335145
E-post: postmaster@vlt.no

 

4H Vestfold 
Tlf 960 96 776
Epost:irene.pande@4h.no / anita.nilsen@4h.no
 
Vestfold Nei til EU 
Tlf 95815591
Epost: vestfold@neitileu.no
 

 

 
Gjennestadtunet 83 
 
Norsk landbruksrådgiving (NLR) Viken 
Tlf 951 23 637
E-post: viken@lr.no  
 
 
Gjennestadtunet 79 
 
Pilar Regnskap SA avd Gjennestad
Tlf 33363220
E-post: post@midtvestfold.no
 
  
I tillegg til de ansatte nevnt under bruker også følgende organisasjoner våre lokaler og får utført ulik grad av sekretariatshold på Grønt Fagsenter:

– Vestfold Bygdeungdomslag – bistås av Vestfold Bondelag
– Vestfold Bygdekvinnelag –  bistås av Vestfold Bondelag
– Jordvern Vestfold – bistås av Vestfold Bondelag
– Vestfold Landbruksselskap – bistås av Vestfold Bondelag
 
– Vestfold Gartnerlag – bistås av NLR Viken 
– Vestfold Frøavlerlag samarbeider tett med Norsk Landbruksrådgiving 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag