Grønnsakssorter i 2019


29.12.18 Det nærmer seg et nytt år, og mange planlegger vesktsesongen 2019. Nå har NLR Viken lagt ut sin sortsliste for grønnsaker. Sortene er forsøkt satt opp etter tidlighet. Sorter som er merka prøvesort må bare prøves i begrenset omfang. Sortslista er veiledende og er skrevet på bakgrunn av egne observasjoner fra prøvedyrking, erfaringer hos dyrkere, reiser til utlandet og kommentarer fra frøleverandører og
de andre rådgivingsenhetene innen Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer hos NLR VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag