GRØNN Møteplass – påmelding for utstillere


23.08.14 GRØNN Møteplass arrangeres på Gjennestad 17.-18. september og er en fusjon av tidligere Gartnerdagene, Handelsplassen og diverse andre møter og arrangementer. –Nå samler vi alt på to dager i september! sier Marianna Strøm i NLR Veksthus. Utstillere vil disse dagene møte veldig mange potensielle kunder og aktører innen grønt-bransjen i Norge. Påmeldingsfrist for utstillere er 1. september.


Grønn Møteplass

 

GRØNN Møteplass blir det nye naturlige samlingspunktet for både det private og offentlige i vår grønne næring!

 

Hva får du igjen for å stille ut på GRØNN Møteplass?
 

– møte veldig mange potensielle kunder og aktører innen grønt-bransjen i Norge!


– det blir lettere å komme i kontakt med kundene med nytt oppsett av utstillingen; utstillingsmodulene blir plassert langs veggene og vi får et stort, åpent sitte-område i midten, så alle ser alle og du får god oversikt over de besøkende, og de besøkende får god oversikt over utstillerne!

-foredragene vil også bli arrangert under samme tak, slik at vi beholder de besøkende i huset. Det vil være spennende foredrag begge dager om alt fra led-lys til svartelista, bruk av trær i grøntmiljø og giftfri ugrasbekjempelse!


-Den Norske Handelsplassen blir også under samme tak, første dag www.dennorskehandelsplassen.no

 

Frist for påmelding: mandag 1. september 

Påmelding på epost til Marianne.Strom@lr.no om må inneholde firma, kontaktperson, full postadresse, mobilnr, mailadr, bransje og antall moduler som ønskes leid.

Påmeldingen regnes som bindene.

 

GRØNN Møteplass er en fusjon av tidligere Gartnerdagene, Handelsplassen og diverse andre møter og arrangementer – Vi samler alt på to dager i september!


• Enkel utstilling begge dager, hvor vi inviterer alle i grøntbransjen til å stille ut; leverandører av driftsmidler, teknikk, finansiering, forvaltning, undervisning og rådgiving, kort sagt alle. Vi legger opp til små stander i form av moduler hvor dere presenterer dere via rollups, dataskjermer, brosjyrer mm. I utgangspunktet tenker vi en modul pr firma, men åpner for at dere kan bruke flere ved behov!


• Den Norske Handelsplassen-Høst arrangeres onsdag 17. september

• Seminarer og foredrag i parallelle seksjoner


• Demonstrasjoner og omvisninger

 

Priser:
Pris pr modul: NOK 6500,-
Pris pr modul utover en stk: NOK 3500,-
Alle priser er eksklusive mva.

 

En modul inkluderer:
• 3×3 kvadratmeter gulvflate (uten vegger)
• 1 bord
• 2 stoler
• Strøm (ta med skjøteledninger)
• Oppføring i utstillingskatalogen

 

Utstillingen vil finne sted i veksthus 19 som er 20x110m2 med fast dekke, det er kjøreporter på 3,5m bredde og 4m høyde i begge ender av huset og 4m fri høyde til raft.

 

Hotell og middag:
Det blir felles middag onsdag kveld, og vi har avtaler med hotell om overnatting, nærmere informasjon om dette får dere ved påmelding.

Velkommen skal dere være!
 

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Strøm, NLR Veksthus, 959 46622


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag