Grønn Forskning Oslofjorden i gang


02.10.14 Nå er prosjektleder i Grønn Forskning Oslofjorden på plass. Harald Hetland hadde sin første arbeidsdag på Grønt Fagsenter, Gjennestad, i går. -Dette blir en spennende jobb, sier Hetland som mener det er viktig at han har kontor i et aktivt landbruksfaglig miljø. I dette prosjektet må han ha god kontakt både med aktørene i landbruket og med forskningsmiljøet. Målet er mer brukerstyrt
forskning som bidrar til økt matproduksjon.


Grønn Forskning oppstart kontor  011014

NLR Viken er prosjektansvarlig 

Prosjektlederen er ansatt av Norsk Landbruksrådgiving Viken. Her ser vi daglig leder, Kjetil Gran Bergsholm, ønsker Harald Hetland velkommen. Plasseringen på Grønt Fagsenter vil også gi  Bondelaget god kontakt med prosjektet. Hetland er bevisst på at prosjektet dekker alle fylkene rundt Oslofjorden og regner med mye reising. Omtrent en dag i uka vil han være på Forskningsparken på Bakkenteigen. Kontakt med forskningsmiljøet er en forutsetning
for å lykkes. -Drømmen er at andre næringer og teknologimiljø oppdager mat og landbruk som et attraktivt område for sin forskning og utvikling, sier han.

 

Grønn Forskning Oslofjorden 

Prosjektet skal øke brukermedvirket forskning og innovasjon, for dermed å videreutvikle og styrke konkurransekraften i hele verdikjeden for landbruk- og matnæringen. Prosjektet er 3-årig og er et samarbeid mellom fylkeskommuner og fylkesmenn rundt Oslofjorden, NLR Viken, VRI Vestfold og Samarbeidsråd Øst.


Noen av tiltakene i prosjektet vil være å:

  • Kartlegge og synliggjøre behovet for ny kunnskap sett fra næringens side
  • Etablere nødvendig samarbeid mellom næringsaktører, forskningsmiljø og forvaltning/virkemiddelapparat
  • Bidra til å etablere næringsretta forskningsprosjekt
  • Bidra til kunnskapsformidling av ny og eksisterende kunnskap fra forskningsmiljøene til næringa, i samarbeid med landbrukets rådgivingsapparat
  • Synliggjøre og samarbeide med de ulike finansieringsordningene for å kunne realisere etterspurte forskningsprosjekt

Grønn Forskning oppstart 011014

Oppstartmøte for Grønn Forskning Oslofjorden. Anne Kari Botnmark, VRI Vestfold, Karl-Otto Mauland, Vestfold fylkeskommune, Kjetil Gran Bergsholm, NLR Viken, Harald Hetland, prosjektleder, og Elin Røed, Vestfold Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag