Grønn erosjonssikring – et nytt og spennende verktøy


Publisert: 24.11.2022

Torsdag 17. november 2022 ble det avholdt et seminar om grønn erosjonssikring, med fokus på lavlandsvassdrag som renner gjennom jordbruksarealer. Fagdagen ble arrangert av Vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik, i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Hvorfor naturbasert erosjonssikring?

Hyppigere og kraftigere episoder med styrtregn, endringer i arealbruken, og fysiske endringer i vassdragene – som kanaliseringer, bekkelukkinger eller hard erosjonssikring – gjør at vi opplever større vannmengder og vannkrefter i vassdragene våre oftere enn før. Resultatet er en intensivert erosjon, mer oversvømmelser, og økt transport av sedimenter til fjord, noe som svekker grunnlaget for et sunt vannmiljø og for matproduksjon både på land og i vann.

Grønne og naturinspirerte metoder for erosjonssikring forsøker å dempe de negative effektene av disse påvirkningene, og gjøre elvene mer motstandsdyktige mot ekstreme værhendelser (både tørke og regn).

Fikk besøk av skotsk ekspert

Dr. Hamish Moir, fra CBEC eco engineering, befarte flere av vannområdets elver i forkant av fagdagen, sammen med vannområdekoordinator, grunneiere, og representanter fra kommunenes landbrukskontorer, Statsforvalteren og NVE.

Mer enn 70 personer – alt fra bønder, entreprenører, forvaltning og forskere – deltok på fagdagen, som ble avholdt på Stange gjestegård, i hjertet av Aulivassdraget. Hamish snakket om viktigheten av å forstå de naturlige erosjon- og sedimentasjonsprosessene når man skal gjøre tiltak i vassdrag, for å så presentere hvilke metoder som er mest aktuelle for restaurering og renaturalisering av elver. Flere ‘case-områder’ i Aulivassdraget og Horten-Larvik ble presentert for deltakerne, som fikk muligheten til å drøfte hvilke restaureringsmetoder var best egnede i de ulike lokalitetene.

Se opptak av innledningene på fagdagen:

Hvorfor grønn erosjonssikring? (vannområdekoordinator). Regelverk om kantvegetasjon og fysiske tiltak i vassdrag (Natalie Allum, Statsforvalteren)

Understanding processes linked to bank erosion (Hamish Moir, CBEC).

Large wood bank protection (Hamish Moir, CBEC).

Other sustainable bank protection methods (Hamish Moir, CBEC). Pilotprosjekt for uttesting av naturbasert erosjonssikring i Viken (Anja Winge, NIBIO).

‘Case-områder’ i vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag