Grisekafé på Skjeestua


12.11.17. Mandag kveld arrangerte Norsvin Vestfold Grisekafé på Skjeestua. Kveldens tema var adferd og velferd. Først ut var Mattilsynet Vestfold representert ved veterinærene Iselin Jahre Hegna og Anne Dorthe Wold. De kunne fortelle at dyrevelferden i Vestfold er svært god. Etter en pølse-pause kom professor og adferdsbiolog Andrew Janczak fra NMBU på banen med temaet “Forskning på halebiting, utvikling av halebiting, årsaker
og tiltak“.  


Norsvin Vestfold har sendt oss følgende fyldige resymé fra kvelden:

 

Totalt 40 personer møtte på årets andre grisekafé. Hans Harald ønsket velkommen, og minnet om jubileumsfesten på Sjømilitære Samfund i Horten den 3. november. Det er fortsatt mulig å melde seg på (kontakt Solfrid Revfem på tlf 99508945)!

 

Så til dagens tema – adferd og velferd. Nyhetsoppslag og fokus i samfunnet for øvrig gjør at vi bør være litt våkne.

 

Grisekafé okt 2017 (1)

Først ut i kveld var Mattilsynet Vestfold representert ved veterinærene Iselin Jahre Hegna og Anne Dorthe Wold. Konklusjonen etter tilsyn av svinebesetninger i Vestfold er at dyrevelferden er svært godt ivaretatt. De fortalte litt om de vanligste avvikene og eksempler på forbedringsområder.

 

Med tanke på MRSA er det et nytt regelverk på gang, som kommer ut på høring i oktober. Her kan det komme krav til beskyttelsesutstyr mv. Ikke uventet var det en del synspunkter fra publikum på dette. Hvor lenge er man trygg etter å ha testet seg? Svar: det er vanskelig å si. En må ta en vurdering av situasjonen – har du vært ute og reist? Test deg.

 

Iselin og Anne tok også grundig for seg transportskikkethet. Når kan dyr transporteres? De viste en rekke eksempler -både med bilder og film – og delte ut en norsk veileder om emnet. Det var bred enighet om at ansvaret hovedsakelig ligger hos dyreeieren – han/hun kjenner dyra best. Tvilstilfeller må vises frem FØR lasting. Husk å si fra om spesielle forhold allerede ved innmelding – det kan tilrettelegges med egen binge ol. Reaksjoner for brudd på reglene
er i all hovedsak kommunikasjon med dem det gjelder, men ved for eksempel gjentagelser og grove brudd kommer tøffere reaksjoner på tale – som for eksempel gebyr.

Er du i tvil om et dyr kan sendes, ta kontakt via veterinærtelefonen på slakteriet; 90473150!

 

 

Etter pølse-pausen kom professor og adferdsbiolog Andrew Janczak fra NMBU på banen med temaet “Forskning på halebiting, utvikling av halebiting, årsaker og tiltak“.  

 

Noen spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på er: Hva karakteriserer biteren? Hva karakteriserer den som blir bitt? Og hvordan kan sykdom påvirke disse forhold.

Det foregår et europeisk nettverksprosjekt som koordinerer tiltak mot skadelig adferd – forskerutveksling mm., som har følgende arbeidsområder:

1)      Avl og genetikk

2)      Miljø

3)      Helse

 

Les mer på http://farewelldock.eu/ eller i Norsvin Vestfolds fullstendige resymé fra Grisekaféen 9. oktober.

 

Grisekafe okt 2017

Etterpå takket Hans Harald for et meget interessant og informativt foredrag – dette er et emne som alle har et forhold til. Som Andrew også sa; det finnes studier på området (Taylor) som viser at bare en økt interesse for problemet – kan få frekvensen av halebiting til å gå ned!

Her er det håp, med andre ord.

 

Grisekafé okt 2017 (3)

Til sist hadde styremedlem i Norsvin Beate M. Didriksen et par ord å si: 

Fokus på dyrevelferd er økende over hele Europa, og derigjennom ligger det et press på å få slutt på halekuperingen. Et par år inn i tid vil halekuperingen være forbudt i EU.

 

Duroc-nytt; Fra 1. september har alle kunnet kjøpe sæddoser med Duroc. Den eies nå i fellesskap av Nortura/KLF/Norsvin Topig – sistnevnte sender nå den norske Durocen ut på verdensmarkedet. Hampshire – bruken vil gå ned ettersom som Durocen øker.

 

Før han ønsket vel hjem, takket Hans Harald Nortura for sponsing av Gildewiener til pølsepausen, og informerte om at det tradisjonelle julemøtet på Karlsvik gård går ut pga jubileumsfesten den 3. november. Som plaster på såret planlegges en julelunsj på Skjeestua i stedet. Informasjon om dette kommer etter hvert!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag