Greve Biogass ønsker å tegne flere kontrakter på mottak av biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken


Publisert: 10.03.2020

Fra Greve Biogass har vi fått følgende:

Greve Biogass har hatt en svært god utvikling siden oppstarten i oktober 2015. Produksjonen har økt jevnt og trutt hele tiden og Den Magiske Fabrikken er nå den største biogassfabrikken i Norge som leverer drivstoff. I 2019 produserte fabrikken biogass tilsvarende 7,1 millioner liter diesel, som blant annet er produsert fra 70 000 tonn med husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold.

Den Magiske Fabrikken fortsetter å vokse og vil i 2020 øke produksjonen betraktelig. Greve Biogass har med det behov for å inngå flere avtaler om lagerplass til biogjødsel og disse må ferdigstilles før neste vinter.

Biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken er et fullverdig gjødselprodukt i stadig utvikling. Greve Biogass jobber for å optimalisere NPK-profilen og vil fremover gjennomføre tiltak for fosforreduksjon dersom forespeilede endringer i gjødselvareforskriften trer i kraft. Biogjødsel er hygienisert og kan omsettes utenfor Vestfolds fylkesgrense. Kontrakter vil kun inngås for vinterlager, det vil ikke være mulig å motta biogjødsel i sesongen.

Det utbetales en lagerleie for volumet det inngås kontrakt på. Lagerleien er indeksregulert og utbetalingen deles opp i fire utbetalinger per år. Leien utbetales uavhengig av om Greve Biogass fyller lageret eller ikke. Greve Biogass dekker transporten av biogjødsel, lagerleien vil derfor kunne reduseres noe for de som har lang kjøreavstand fra Den Magiske Fabrikken. Når biogjødsla er levert i lageret, overtar gårdbrukeren ansvaret for gjødsla i henhold til forurensningsforskriften og gjødselvareforskriften.

Det vil ikke være mulighet for å tegne kontrakt på leveranse av husdyrgjødsel i denne runden.

Dersom du synes dette er interessant ta kontakt med Mariann Hegg, mariann@grevebiogass.no, (920 47 356) snarest.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag