Gratulerer til ny- og gjenvalgte politikere


13.09.19. Det er klart at Terje Riis Johansen (SP) blir historiens første fylkesordfører i nye Vestfold og Telemark. Varaordfører blir Sven Tore Løkslid (AP). Noen kommuner har allerede bestemt hvem som blir ordfører og fordelt politiske vern, andre jobber fortsatt med saken. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, mener valgresultatet er et tydelig signal om at distrikts- og klimapolitikk blir stadig viktigere for folk.
Her skal landbruket spille en viktig rolle.


Resultatet av kommune- og fylkestingsvalget er klart.  Styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet går tilbake. Det samme gjør de øvrige partiene i regjeringen. Størst framgang har Senterpartiet, men også Miljøpartiet de Grønne og SV øker sin oppslutning.

 

– Valgresultatet viser at distrikts- og klimapolitikken opptar stadig flere. Dette er politikkområder hvor bruken av jorda og ei landbruksnæring over hele landet spiller – og skal fortsette å spille – en viktig rolle. Dette er et tydelige signal som må tas på alvor når næringa skal utvikles framover, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller.

     

Mange steder i landet venter nå forhandlinger om hvordan kommuner og fylkeskommuner skal styres de neste fire årene.

 

– Store deler av landbrukspolitikken avgjøres på nasjonalt nivå, men både kommuner og fylkeskommuner har innflytelse på viktige spørsmål for næringa. Både når det gjelder regulering av landbrukseiendommer og vern av matjorda har flere av partiene som nå opplever økt oppslutning like syn som Bondelaget, sier Müller.    


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag