Gratulerer med valg av mulighetenes knutepunkt!


18.02.16. Jernbaneverket har merket seg at Vestfolds matproduksjon er viktig i nasjonal sammenheng og har anbefalt det alternativet som berører minst matjord både i anleggsfasen og ved framtidig knutepunktutvikling i Horten. Det er et godt valg for framtida, slår Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag fast. -Nå skal vi se nærmere på mulighetsstudien til Snøhetta og være konstruktive i innspill for utviklingen av Skoppum og knytte dette best
mulig til Høgskolemiljøet og Horten by.

 


Dette skriver Vestfold Bondelag i en umiddelbar kommentar i forbindelse med at Jernbaneverket onsdag kveld la fram sin anbefaling for hvor ny trasé og nytt knutepunkt skal legges i Horten.

For Vestfold Bondelag har det hele tiden vært viktig at ny InterCity gjennom Vestfold skal

  • bygges i minst et 100-års-perspektiv
  • bidra til knutepunktutvikling som tar minst mulig matjord
  • betjene også regionale og nasjonale behov

Det gjør Jernbaneverkets anbefaling! Vestfold Bondelag ønsker igjen å peke på de flotte mulighetsstudiene arkitektfirmaet Snøhetta har lagt fram og ikke minst hvordan Skoppum Vest vil kunne knyttes sammen med Horten By og Bakkenteigen. Les mer

 

Snøhettas mulighetsstudie fra 2013

 

Snøhettas mulighetsstudie fra 2015

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag